دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، بهار 1398 
2. نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان

صفحه 237-248

مهرنوش حمزه‌لوئیان؛ محمدعلی بشارت؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ هادی زمانیان؛ حجت‌اله فراهانی


5. نقش واسطه‌ای هیجان‏ های پیشرفت در رابطه بین اسنادهای علّی و فرسودگی تحصیلی

صفحه 273-286

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی


آزمون روانی

9. پرسشنامه پنج عاملی ذهن‌آگاهی: روش اجرا و نمره‌گذاری

صفحه 336-338

شیما تمنایی‌فر؛ مصلح مصلح میرزایی؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید؛ مهدی سلیمانی