دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، زمستان 1399 
5. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان

صفحه 167-180

امید شکری؛ جواد صالحی فدردی؛ جلیل فتح ‌آبادی؛ وحید نجانی؛ عباس ذبیح ‌زاده


6. اثربخشی قصه گویی والد-کودک با ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

صفحه 181-192

سارا سادات عربی زنجانی؛ علی زاده محمدی؛ پریسا سادات موسوی،


8. خوردن هیجانی و خودشفقت ورزی در افراد فربه: نقش واسطه ای پردازش هیجانی

صفحه 205-216

اشرف باباخانلو؛ سیدعباس حقایق؛ فردین مرادی منش؛ اکرم دهقانی


آزمون روانی

9. پرسشنامه نظریه حساسیت به تقویت تجدیدنظرشده ـ فرم کودکان: روش اجرا و نمره گذاری

صفحه 217-219

طیبه شاهمرادی فر؛ حسین کارسازی؛ علی فتحی آشتیانی


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

11. روان‌شناسی تحولی یا رشد؟ اختلاف نظر در انتخاب معادل مناسب

صفحه 225-226

پوریا حیدری