دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، تابستان 1395، صفحه 441-342 (تابستان 1395) 

علمی پژوهشی

1. اثربخشی مداخله دلبستگی محور مادر - کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی کودکان پیش‎ دبستانی

صفحه 354-343

حسین نادعلی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ هادی بهرامی احسان


5. کنش‎ های اجرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به ام‎اس (مولتیپل اسکلروزیس یا فلج چندگانه)

صفحه 395-387

راضیه جعفری جوزانی؛ سید علی محمد موسوی؛ عبدالجواد احمدی؛ نصراله عسگری