دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 222-105 
6. مشکلات درونی‎سازی‏شده و برونی‎سازی‏شده‌ درکودکان: ترتیب تولد و فاصله سنی

صفحه 187-173

سید عباس ساطوزبان؛ عباسعلی هراتیان؛ کارینه طهماسیان؛ محمدرضا احمدی


7. ساخت و هنجاریابی آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی برای دانشجویان

صفحه 197-187

ثریا حمیلی؛ عبدالجواد احمدی؛ سید علی محمد موسوی؛ مریم غفوریان


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

10. جامعة پژوهش در باب روان‌شناسی فیزیولوژیک

صفحه 220-220

جمیله کلانتری خاندانی