دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1384 
3. نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار

صفحه 26-37

حجت ا... فراهانی؛ حسین نائلی؛ حسین مولوی؛ حمیدطاهر نشاط دوست


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی مشاوره و بالینی

صفحه 79-82

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه‏ها، انجمنها و منابع علمی روانشناختی

صفحه 86-87

جمیله کلانتری خاندانی