دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1384 
6. نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

صفحه 63-73

سید محمود میر زمانی؛ رضا کرمی نیا؛ سید حسین سلیمی؛ محمد علی بشارت


چکیده پژوهشهای روان شناختی

9. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی بالینی و مشاوره

صفحه 77-80

سوسن رحیم زاده


بررسی کتاب

10. مفاهیم کلیدی مشاورة گروهی

صفحه 81-83

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه‏ ها، انجمنها و منابع علمی روانشناختی

صفحه 84-85

جمیله کلانتری خاندانی