دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1387 
5. تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک

صفحه 137-147

فاطمه قره باغی؛ ماریا آگیلار وفایی


6. آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟

صفحه 149-157

مجید صدوقی؛ ابوالقاسم نوری؛ محمد باقر کجباف؛ گودرز عکاشه؛ حسین مولوی


7. سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان

صفحه 159-169

رستم علی نیا کروئی؛ یار علی دوستی؛ غلامرضا دهشیری؛ محمد حسن حیدری


سخن سردبیر

8. معمای درمان اعتیاد

صفحه 170-172

پریرخ دادستان


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. روان‌شناسی تحولی

صفحه 176-177

زهره صیادپور


بررسی کتاب

11. روان‌شناسی در بافتار سازمانی

صفحه 178-180

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 181-181

جمیله کلانتری خاندانی