دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1388 
1. تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن

صفحه 7-14

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری؛ سمیرا کرملو؛ مهدیه شفیعی تبار


2. هوش هیجانی در ورزشکاران معلول

صفحه 15-24

محمد علی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی


5. الگوی صلاحت روانی-اجتماعی تایلر: مقایسه دانشجویان ایرانی و لبنانی

صفحه 47-54

امیمه محسن علیق؛ ماریا آگیلار وفایی؛ کاظم رسول زاده طباطبایی


سخن سردبیر

8. هدف روان درمانگری

صفحه 69-71

پریرخ دادستان


مروری بر پژوهش ها

9. آیا فربهی یک اختلال تغذیه است؟

صفحه 72-74

محترم نعمت طاوسی


بررسی کتاب

11. فرهنگ استنادی روان شناسی

صفحه 77-78

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 79-79

جمیله کلانتری خاندانی