دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، بهار 1389 
2. گروه درمانگری شناختی-هستی نگر و شناخت درمانگری آموزش محور در بیماران مبتلا به سرطان سینه

صفحه 201-213

بهمن بهمنی؛ احمد اعتمادی؛ عبداله شفیع آبادی؛ علی دلاور؛ علی قنبری مطلق


5. بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد

صفحه 237-245

پروانه محمدخانی؛ علی عسگری؛ ستاره آمنه فروزان؛ فرشته مؤمنی؛ بهارک دلاور


چکیده پژوهشهای روان شناختی

11. روان‌شناسی تحولی

صفحه 283-284

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

13. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 288-288

جمیله کلانتری خاندانی