دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1389 
4. هوش هیجانی و سبکهای دلبستگی

صفحه 49-56

مهران آزادی؛ مریم محمد طهرانی


5. برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی

صفحه 57-64

مصطفی محمدی؛ نیما قربانی؛ عبدالحسین عبدالهی


6. راهبردهای شناختی در بیماران مبتلا به اضطراب-افسردگی مختلط و وسواس-بی اختیاری

صفحه 65-74

فاطمه معین الغربائی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد صنعتی؛ مهدی فدائی


7. هراس اجتماعی، سبکهای والدگری و کمال گرایی

صفحه 75-82

شبنم بیطرف؛ محمدرضا شعیری؛ منصور حکیم جوادی


8. آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟

صفحه 83-94

مسعود نصرت آبادی؛ محسن جوشن لو؛ فاطمه محمدی؛ خدیجه شاه محمدی


بررسی کتاب

11. حکمت خلقی(قسمت اول): هیئت نفسانی

صفحه 100-102

محمدتقی دلخموش


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه ها،‌انجمنها و منابع علمی روان شناختی

صفحه 103-103

جمیله کلانتری خاندانی