دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1391 
3. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی

صفحه 247-255

محمد عاشوری؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ جمال عاشوری


6. فرسودگی شغلی میانسالی: یک رویداد تحولی بالقوه

صفحه 279-289

علی احمدی ازغندی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی حسینائی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. اینترنت و نوجوانان

صفحه 317-318

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 323-323

جمیله کلانتری خاندانی