دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1391 
1. کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی

صفحه 5-13

محمد‌کریم خداپناهی؛ سعید قنبری؛ حسین نادعلی؛ پریسا سید موسوی


3. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش

صفحه 27-37

مرضیه رحمانی؛ حیدرعلی هومن؛ عمادالدین احمدی سرتختی


5. ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

صفحه 47-60

عادله صمیمی؛ علی مظاهری؛ محمود حیدری


مروری بر پژوهش ها

9. شخصیت و مقابله (قسمت دوم)

صفحه 93-95

محترم نعمت طاوسی


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 101-101

جمیله کلانتری خاندانی