دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1392 
2. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم)

صفحه 123-137

علی مشهدی؛ جعفر حسنی؛ زرین برعرفان؛ پریسا نجفی‌گل؛ شراره دانشور


معرفی کتاب

10. روان‌شناسی در محیط کار

صفحه 214-217

محمدتقی دلخموش


چکیده پژوهشهای روان شناختی

11. بررسی تحولی اختلال‌ها از کودکی تا بزرگسالی

صفحه 218-219

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 220-220

جمیله کلانتری خاندانی