دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، بهار 1393 
4. تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‌‏های یادگیری

صفحه 263-273

مرضیه یحیایی؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ فیروزه ساجدی؛ اکبر بیگلریان


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 326-326

زهره کلانتری خاندانی