دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، تابستان 1394، صفحه 455-339 
2. مقایسه اثربخشی درمانگری فراشناختی با شناخت درمانگری در کاهش اضطراب امتحان

صفحه 366-357

فهیمه قهوه‌چی‌الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی؛ مجتبی ساتکین


8. رابطه بین سبک‏ های دلبستگی و تاب‏‌آوری: نقش واسطه‌‏ای هوش هیجانی

صفحه 436-425

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ حمیدرضا گلزار؛ مصطفی صبری


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

10. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 441-441

جمیله کلانتری خاندانی