دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1393 

معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

10. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 118-118

جمیله کلانتری خاندانی