تقویم مجامع ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : اخبار

چکیده

تقویم مجامع به منظور اطلاع‌رسانی تاریخ پژوهش‌های روان‌شناختی در سطح ملی و بین‌المللی تدوین می‌شود و هدف از آن اطلاع‌رسانی به موقع و فراهم آوردن امکان شرکت پژوهشگران ایرانی در مجامع ملی و بین‌المللی است و دستیابی به آخرین مقالات در حوزه‌های مربوطه است.

کلیدواژه‌ها