دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. وارسی کیفی عوامل مؤثر بر حرمت خود کودکان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

فاطمه ابراهیمی؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ سعید قنبری؛ کارینه طهاسیان


2. تحلیل الگوهای غالب روابط موضوعی در زوج‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

لیلی عباسی؛ پرویز پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت الله فراهانی


3. تحول باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران از نوجوانی تا بزرگسالی در‌حال‌ظهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

فائزه شاکری اردکانی؛ سمانه اسعدی؛ فهمیه دهقانی


4. نقش اضطراب و اجتناب دلبستگی در نظریه ذهن و حافظه شرح حال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

سالومه قاسمی منصف؛ داود معنوی‌پور


5. پیش‌بینی عملکرد خانواده براساس نیرومندی من و وضعیت هویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

سپیده استیری؛ مسعود جان بزرگی؛ جواد خدادادی سنگده


6. اثربخشی آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی بر عاطفه مثبت و منفی و رضایت از زندگی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

علی خدائی؛ حسین زارع


7. مقایسه اثربخشی آموزش نظریه انتخاب و خوش‌بینی بر حس انسجام روانی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

رضا مه‌پویا؛ افسانه قنبری‌پناه؛ منصوره شهریاری‌احمدی


8. مقایسه نظریه ذهن در کودکان با نارسایی توجه/ فزون‌کنشی و کودکان مبتلا به کندگامی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

محمد شادبافی؛ الناز محمدی؛ رقیه عبدالرحیم‌پور