موضوعات = روان‌ شناسی تحولی
تعداد مقالات: 196
3. نقش واسطه ‌ای ذهنی ‌سازی در رابطه بین دلبستگی و نارسا نظم ‌جویی هیجانی با اضطراب اجتماعی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 143-154

الهه دروگر؛ علی فتحی آشتیانی؛ عماد اشرفی


4. رابطه بین حمایت اجتماعی و هسته ارزشیابی خود با ازکارافتادگی تحصیلی: نقش واسطه ‏ای رضایت زندگی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 155-166

زهره صیادپور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا کیامنش


5. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 167-180

امید شکری؛ جواد صالحی فدردی؛ جلیل فتح ‌آبادی؛ وحید نجانی؛ عباس ذبیح ‌زاده


6. اثربخشی قصه گویی والد-کودک با ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 181-192

سارا سادات عربی زنجانی؛ علی زاده محمدی؛ پریسا سادات موسوی،


8. خوردن هیجانی و خودشفقت ورزی در افراد فربه: نقش واسطه ای پردازش هیجانی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1399، صفحه 205-216

اشرف باباخانلو؛ سیدعباس حقایق؛ فردین مرادی منش؛ اکرم دهقانی


9. نظام‌های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 3-14

پوریا حیدری؛ محترم نعمت طاوسی


10. اثربخشی برنامه آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر شاخص های تحول مثبت در نوجوانان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 15-25

ناهید حسین‌آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی


12. معنای زندگی در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 53-69

حمیده محمدی ‌نسب؛ فریبا زرانی؛ لیلی پناغی؛ صادق فلاح‌


14. اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران دارای فرزند با نشانه های تضادورزی گستاخانه

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 87-94

فاطمه تجلّی؛ حجّت ‌الله  جاویدی؛ امیرهوشنگ مهریار؛ سید احمد میرجعفری


16. درمان، مداوا و بهبود کامل: سه اصطلاح مشابه اما متمایز

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 110-112

پوریا حیدری؛ آتنا منصوری


18. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399

فهیمه یزدیان


19. نقش واسطه ای هویت اخلاقی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 351-364

امیرعباس فاتحی؛ فریده یوسفی؛ علی اصغر ملکی زاده


22. رابطه تعارض والدـ نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه ای راهبردهای حل تعارض

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 387-400

سید محمد ساداتیان؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار


23. اثربخشی آموزش خود دلگرمسازی بر لغزش شناختی و ترس از ارزیابی منفی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 401-410

زهرا سهرابی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور


24. مهار روان شناختی والدین: پیش بینی مسئولیت پذیری شخصی و سرزندگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 411-423

حمیدرضا جوکار؛ محبوبه فولادچنگ؛ محمدرئوف انجم شعاع


25. سرمایه های تحولی درونی و بیرونی و بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای پایستگی تحصیلی

دوره 16، شماره 64، تابستان 1399، صفحه 426-436

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده