کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 14
1. اثربخشی برنامه آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر شاخص های تحول مثبت در نوجوانان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1399، صفحه 15-25

ناهید حسین‌آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی


3. اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 299-310

سعید محمودی‌نیا؛ مژگان سپاه‌منصور؛ سوزان امامی‌پور؛ فریبا حسنی


6. تحلیل عاملی تأییدی و اعتباریابی سیاهه خودنظم‎جویی نوجوانان

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396، صفحه 395-406

سرور سام دلیری؛ لیلی پناغی؛ ایرج مختارنیا؛ پریسا سادات سید موسوی


8. اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک‌های دلبستگی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 363-375

جعفر حسنی؛ ریحانه شیخان؛ المیرا آریاناکیا؛ اکرم محمودزاده


9. ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 47-60

عادله صمیمی؛ علی مظاهری؛ محمود حیدری


10. نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 397-404

فرهاد محمدی مصیری؛ یعقوب شفیعی فرد؛ مژده داوری؛ محمدعلی بشارت


11. محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 5-28

محمد تقی دلخموش؛ مهرناز احمدی مبارکه


12. روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 35-44

سارا ابراهیمی؛ شهلا پاکدامن؛ صفورا سپهری


13. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


14. دانش‌‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 189-199

کورش امینی؛ عبدالله امینی؛ مختار یعقوبی؛ داریوش امینی