کلیدواژه‌ها = اعتبار
تعداد مقالات: 25
1. ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده: فرم کودکان

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 229-240

طیبه شاهمرادی‎ فر؛ حسین کارسازی؛ علی فتحی آشتیانی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 101-111

مینا مهبد؛ محبوبه فولاد چنگ


3. ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 373-387

مهسا امیربگلوی داریانی؛ حمزه گنجی؛ حسن پاشا شریفی


4. ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 225-349

رعنا روان‌پارسا؛ محترم نعمت طاوسی


5. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 315-327

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


6. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ‌ فارسی مقیاس ارزیابی توانمندی‌های دانش‌آموز دورکس

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 63-73

ماندانا سپنتا؛ محبوبه هاشمی جوزدانی


7. مقیاس هسته ارزشیابی خود: شکل‎ گیری یک سازه

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 245-256

محترم نعمت‌ طاوسی؛ محبوبه محمدعلی‌ شریفی


8. پرسشنامة معنای زندگی

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 331-333

زهره مجدآبادی


9. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 157-167

اشرف‌سادات موسوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ محسن دهقانی؛ حجت‌الله فراهانی


10. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 209-219

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ یوسف جمالی


11. ویژگی‎ های روان ‎سنجی سیاهه رتبه‎ بندی رفتاری کنش‎ های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش ‎دبستانی

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395، صفحه 439-427

علی‎اکبر ابراهیمی؛ احمد عابدی؛ احمد یارمحمدیان؛ سالار فرامرزی


12. ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)

دوره 12، شماره 47، بهار 1395، صفحه 235-225

نعیمه طلایی‌نژاد؛ سعید قنبری؛ محمدعلی مظاهری؛ علی عسگری


13. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخةپیش‌دبستانی سیاهة درجه‌بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی (فرم معلم)

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 123-137

علی مشهدی؛ جعفر حسنی؛ زرین برعرفان؛ پریسا نجفی‌گل؛ شراره دانشور


14. آزمون روان‌سنجی سیاهة شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 175-185

نگین معتمدیگانه؛ امید شکری


15. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 27-37

مرضیه رحمانی؛ حیدرعلی هومن؛ عمادالدین احمدی سرتختی


16. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس رفتار زودانگیخته در دانش آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 111-121

حیدر علی هومن؛ شیرین کوشکی؛ مهسا امیر بگلوی داریانی


17. رواسازی و اعتباریابی چهارمین ویرایش مقیاس هوش وکسلر کودکان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 377-386

احمد صادقی؛ محمد ربیعی؛ محمدرضا عابدی


18. ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 147-154

علی اصغر بیانی؛ علی بیانی


19. ویژگیهای روان‌سنجی مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی در یک نمونه ایرانی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 343-353

علی بخشی؛ فاطمه دائمی؛ بیتا آجیل‌چی


20. گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 43-52

محمد تقی دلخموش


21. اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 287-298

احمد علی‌پور؛ مژگان آگاه هریس


22. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 189-208

پریرخ دادستان؛ مرضیه حاجی‌زادگان؛ احمد علی‌پور؛ علی عسگری


23. اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 259-265

علی اصغر بیانی؛ عاشور محمد کوچکی؛ حسنیه گودرزی


24. روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 157-168

علی احمدی ازغندی؛ سید حسن تقوی؛ فرزام فراست معمار؛ آزاده ابوالحسنی


25. رواسازی مقیاس سنجش کارآفرینی در مدیران دستگاههای دولتی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 267-276

نسرین سهرابی‌فرد؛ علی‌اکبر خسروی؛ حیدرعلی هومن