نویسنده = سید حسین سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 151-157

محمد مجدیان؛ سید حسین سلیمی؛ محمدباقر حبی؛ علیرضا مرادی


2. نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 63-73

سید محمود میر زمانی؛ رضا کرمی نیا؛ سید حسین سلیمی؛ محمد علی بشارت