نویسنده = علی عسگری
تعداد مقالات: 12
1. ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)

دوره 12، شماره 47، بهار 1395، صفحه 235-225

نعیمه طلایی‌نژاد؛ سعید قنبری؛ محمدعلی مظاهری؛ علی عسگری


2. مبانی مفهومی احساس تنهایی: یک مطالعه کیفی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1390، صفحه 123-141

سوسن رحیم‌زاده؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ علی عسگری؛ محمدرضا حجت


3. کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 123-136

محمد علی بشارت؛ علی عسگری؛ سیده زهرا علی بخشی؛ علی اکبر موحدی نسب


4. پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 7-26

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


5. بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 237-245

پروانه محمدخانی؛ علی عسگری؛ ستاره آمنه فروزان؛ فرشته مؤمنی؛ بهارک دلاور


6. نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 53-62

نگین ناصری تفتی؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


7. ارتباط بین پنج رگه شخصیتی و پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 367-376

بهروز آتش روز؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


8. گسترش یک مقیاس راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان : دو فرم موازی

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 217-233

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ مرضیه حاجی زادگان


10. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1386، صفحه 203-206

علی عسگری


11. روی‌آوردهای نوین در روان‌سنجی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 130-133

علی عسگری


12. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 189-208

پریرخ دادستان؛ مرضیه حاجی‌زادگان؛ احمد علی‌پور؛ علی عسگری