نویسنده = محمد علی بشارت
تعداد مقالات: 33
26. کمال‌گرایی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 15-27

محمدعلی بشارت؛ سیده اسما حسینی


27. نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 397-404

فرهاد محمدی مصیری؛ یعقوب شفیعی فرد؛ مژده داوری؛ محمدعلی بشارت


28. کمال‌گرایی و سلامت جسمانی: اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 123-136

محمد علی بشارت؛ علی عسگری؛ سیده زهرا علی بخشی؛ علی اکبر موحدی نسب


29. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 7-17

محمد علی بشارت؛ حسین نادعلی؛ عذرا زبر دست؛ مریم صالحی


30. سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 225-235

محمدعلی بشارت؛ بهزاد شالچی


31. رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات جنسی در زوجین نابارور

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 101-110

محمدعلی بشارت؛ سیدمحمود میرزمانی


32. نسخة فارسی مقیاسهای اعتباری فرم کوتاه MMPI

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 63-73

سید محمود میر زمانی؛ رضا کرمی نیا؛ سید حسین سلیمی؛ محمد علی بشارت