"هوالباقى"

    پدر روان شناسی تحولی، آخرین مرحله چرخه تحول روانی را درنوردید.
    با اندوه و تالم فراوان، درگذشت این استاد فرزانه و بی مانند را به روان شناسان ایرانی و تمام دانشجویانی که تا ابد زندگی علمی خود را مدیون ایشان می دانند تسلیت می گوییم.
    وظیفه شناسی، خستگی ناپذیری و سخت کوشی وصف ناشدنی ایشان در راستای به بارنشاندن روان شناسی علمی در نزد جامعه روان شناسی ایران ستودنی است. 

روحشان شاد و یادشان گرامی

محترم نعمت طاوسی

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 66، زمستان 1399 

5. طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان

صفحه 167-180

امید شکری؛ جواد صالحی فدردی؛ جلیل فتح ‌آبادی؛ وحید نجانی؛ عباس ذبیح ‌زاده


6. اثربخشی قصه گویی والد-کودک با ایفای نقش بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی

صفحه 181-192

سارا سادات عربی زنجانی؛ علی زاده محمدی؛ پریسا سادات موسوی،


8. خوردن هیجانی و خودشفقت ورزی در افراد فربه: نقش واسطه ای پردازش هیجانی

صفحه 205-216

اشرف باباخانلو؛ سیدعباس حقایق؛ فردین مرادی منش؛ اکرم دهقانی


آزمون روانی

9. پرسشنامه نظریه حساسیت به تقویت تجدیدنظرشده ـ فرم کودکان: روش اجرا و نمره گذاری

صفحه 217-219

طیبه شاهمرادی فر؛ حسین کارسازی؛ علی فتحی آشتیانی


نگاهی تحلیلی-انتقادی بر مفاهیم روان‌شناختی

11. روان‌شناسی تحولی یا رشد؟ اختلاف نظر در انتخاب معادل مناسب

صفحه 225-226

پوریا حیدری