سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای اشتراک لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب سیبا با شماره 0107905827006 ،  به نام حساب ذخیره صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در بانک ملی ایران شعبة سپند (کد 601)  واریز کرده و رسید آن را به همراه درخواست خود در قالب یک فایل zip شامل تصویر رسید بانکی و فرم درخواست اشتراک در بخش رسید بانکی قرار دهید.

دانلود فایل درخواست اشتراک

اشتراک سالانه (4 شماره): 200،000 ریال

برای دانشجویان (4 شماره): 160،000 ریال