اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی فصلنامه روان­شناسی تحولیروان­شناسان ایرانی

* این نشریه از قوانین cope پیروی می کند.

1. مقاله ارسالی یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه­ای به چاپ رسیده یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد و در صورت پذیرش در این فصلنامه نباید در جای دیگری ارائه یا چاپ شود.

2. تدوین مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی و خلاف هنجارهای علمی مانند داده­های جعلی، تحریف واقعیات، سرقت علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران، و یا در بیان نتایج پژوهش باشد.در صورت طرح پرسش از سوی اعضای هیئت تحریریه در خصوص رعایت امور اخلاقی، نویسنده تعهد به پاسخگویی و حق دفاع و درخواست رسیدگی دقیق در اسرع وقت دارد.

 3.فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار پژوهش را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته استذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی نامرتبط ضروری استفرد مسئول مقاله کسی است که در تدوین، آماده­سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و اسامی سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می­شودلازم است نویسنده اصلی مقاله ازوجود نام و مشخصات حرفه­ای تمام نویسندگان و عدم وجود نام غیرنویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

 4.اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمام افرادی که به آن دسترسی دارند، شامل سردبیر، اعضای تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه محرمانه است و همواره از آن محافظت می­شود.

 5. مقاله­های ارسالی باید کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد و در صورت استفاده از پژوهش­های دیگران با ذکر منبع در مقاله آورده شود. 

 6. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی، پایان نامه یا رساله دکتری باشد، درج شود.

 7.تصمیم­گیری درباره مقالات زیر نظر اعضای هیئت تحریریه و از طریق  تعیین داوران واجد شرایط  صورت می­گیرد.

 8.داوری تمام مقاله­های دریافتی توسط چند داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام می­شودنظرهای داوران پس از جمع­بندی به نویسنده اعلام می­شود.

 9. اعضای هیئت تحریریه نباید در تصمیم گیری درباره آثار و مقالات خود مشارکت داشته باشند.

 10. نشریه درپذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله­ها آزاد است.