روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (JIP) - پرسش‌های متداول