تماس با ما

نشانی دفتر فصلنامه: تهران - خیابان ایرانشهر شمالی - نبش خیابان آذرشهر-شماره 223 - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دفتر فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی- کد پستی: 1584715414

تلفن: 88830666 - 83843450 یکشنبه 10 الی 16

09124977102 یکشنبه  10 الی 16

نمابر: 88830666

پست الکترو نیک: jip@azad.ac.ir

پایگاه اینترنتی: www.jip.azad.ac.ir


CAPTCHA Image