دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، زمستان 1396 
5. رابطة سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه‌گری احساس شرم و گناه

صفحه 155-172

سمانه خزاعی؛ شکوه نوابی‌نژاد؛ ولی اله فرزاد؛ کیانوش زهراکار


8. پیش‌بینی نشانه‌های درونی‌سازی و برونی‌سازی‌ در نوجوانان بر اساس ادراک محتوا و فرایند خانواده

صفحه 203-214

ملیحه میرزایی؛ رامین هاشمی گشنیگانی؛ شهلا پاکدامن؛ الهه حجازی موغاری


آزمون روانی

9. پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان: روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی)

صفحه 215-217

سهراب امیری؛ امیر قاسمی‎نواب؛ یوسف جمالی