دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 3-101 

علمی پژوهشی

1. روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی

صفحه 3-14

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی؛ نیما قربانی


5. سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان

صفحه 53-61

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ شکوه‌سادات محمدی


7. اثربخشی آموزش شوخ‌طبعی بر نشانه‌های هراس اجتماعی

صفحه 75-85

لیلا سادات میرصیفی‌فرد؛ نوشین فتح‌اله‌زاده؛ مهدی رستمی؛ سیدعلی دربانی


8. نقش واسطه‌ای تاب‌‌‌آوری در رابطة بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

صفحه 87-96

زکیه سالاری سلاجقه؛ نوشیروان خضری مقدم؛ محمدحسین موسوی‌نسب