دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، بهار 1400 

علمی پژوهشی

1. وارسی کیفی عوامل مؤثر بر حرمت خود کودکان ایرانی

صفحه 231-244

فاطمه ابراهیمی؛ کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ سعید قنبری؛ کارینه طهاسیان


2. تحلیل الگوهای غالب روابط موضوعی در زوج‌های ایرانی

صفحه 245-257

لیلی عباسی؛ پرویز پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت الله فراهانی


5. پیش‌بینی عملکرد خانواده براساس استحکام من و وضعیت هویت زوجین

صفحه 281-290

سپیده استیری؛ مسعود جان بزرگی؛ جواد خدادادی سنگده


7. مقایسه آموزش نظریه انتخاب و خوش‌بینی بر حس انسجام روانی دانشجویان

صفحه 303-312

رضا مه‌پویا؛ افسانه قنبری‌پناه؛ منصوره شهریاری‌احمدی