دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 121-223 (زمستان 95) 

علمی پژوهشی

1. تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی

صفحه 121-131

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


2. تحول هیجانی کودکان درخودمانده بر اساس مدل تحولی تفاوت‌های فردی

صفحه 133-142

کبری اباذری؛ مختار ملک‌پور؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی


4. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون

صفحه 157-167

اشرف‌سادات موسوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ محسن دهقانی؛ حجت‌الله فراهانی