دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، بهار 1395 

علمی پژوهشی

1. ویژگی‌های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)

صفحه 235-225

نعیمه طلایی‌نژاد؛ سعید قنبری؛ محمدعلی مظاهری؛ علی عسگری


5. اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین

صفحه 288-281

سعید سجادی اناری؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن‌زاده؛ مژگان کرم‌نیا؛ محسن شکوهی‌یکتا؛ ثریا علوی‌نژاد


6. نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ‌تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی

صفحه 305-289

مرتضی مرادی؛ مهدی باقرپور؛ محمدحسن حسنوند؛ مصطفی رضاپور؛ صدیقه شهاب زاده


8. ویژگی‎ های روان ‎سنجی پرسشنامۀ پنج عاملی ذهن‌آگاهی

صفحه 329-321

شیما تمنایی‌فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مصلح میرزایی؛ مهدی سلیمانی