دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، بهار 1390 
1. کنش وری خانوادگی، هویت شخصی و رفتار مشکل‌آفرین در نوجوانی

صفحه 207-217

زهره مجدآبادی فراهانی؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهرناز شهرآرای؛ علیرضا مرادی


4. تأثیر آموزش موسیقی در مهارتهای پایه ریاضی کودکان پیش‌دبستان

صفحه 245-254

سیدنبی االله قاسم تبار؛ فرخنده مفیدی؛ علی زاده محمدی؛ سیدعبداا قاسم تبار


6. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی

صفحه 269-277

نرگس رازقی؛ معصومه نیکی جو؛ آد یس کراسکیان موجمباری؛ آرینه ظهرابی مسیحی


7. رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله با رضایت و همسازی زناشویی

صفحه 279-287

افسانه عبداللهی؛ سیدموسی کافی؛ مهناز شاهقلیان


مروری بر پژوهش ها

9. هسته ارزشیابی های خود و موفقیت کاری

صفحه 296-298

محترم نعمت طاوسی


چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. فرزندپروری و بلوغ

صفحه 299-300

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

12. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمنها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 305-305

جمیله کلانتری خاندانی