دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، تابستان 1392 

چکیده پژوهشهای روان شناختی

10. تغییرات تحولی

صفحه 438-439

زهره صیادپور


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

11. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 440-440

جمیله کلانتری خاندانی