دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1393، صفحه 123-218 
4. اعتیاد به اینترنت، صمیمیت اجتماعی و شادکامی در دانشجویان

صفحه 159-168

سمانه رستگار؛ محمد حسین عبدالهی؛ مهناز شاهقلیان


5. اثربخشی مداخله شناختی‌ـ‌ رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس بی‌اختیاری

صفحه 169-179

صدیقه صالحی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ محمد ابراهیم ساریچلو؛ محمد حسین قافله باشی


معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

10. مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

صفحه 224-224

جمیله کلانتری خاندانی