تحول باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران از نوجوانی تا بزرگسالی در‌حال‌ظهور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 استادیار دانشگاه یزد

موضوعات