تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت اول) محتوا، سازه‎ها و مفاهیم، و تصاویر

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تعران جنوب

چکیده

"تست تصاویر ناکامی روزنزویگ" یک فن نیمه فرافکن تشخیص شخصیت است که در طی نیم قرن گذشته به عنوان یک ابزار بالینی و درعین‎حال به عنوان یک روش پژوهشی با موفقیت به‎کار گرفته شده است. تست به‎منزلة روشی برای کشف مفاهیم نظریة ناکامی و آزمون شماری از ابعاد روش فرافکن بسط داده شده (روزنزویگ، 1945). بر اساس پژوهش‎های اولیه درباب مفاهیم روان‎تحلیلگری، همچون ناکامی، سرکوبی، و جهت‎ها و ریخت‎های پرخاشگری، فرم بزرگسالان در سال 1948 ابداع شد. چهار سال بعد، فرم کودکان برای سنین 4 تا 13 منتشر شد و در سال 1964 فرم نوجوانان افزوده شد (روزنزویگ، 1977، 1978الف، 1978ب، 1981، 1988، 2004).

کلیدواژه‌ها


دلخموش، م. ت. (1373). بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
دلخموش، م. ت. (در دست انتشار). واکنش به ناکامی در کودکان ایرانی: الگوهای پاسخ‎‎دهی در تست روزنزویگ. فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی.
Rosenzweig, S. (1945). The picture-association method and its application in a study of reactions to frustration. Journal of Personality, 14, 3-23.
Rosenzweig, S. (1977). Manual for the Children's Form of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. St. Louis: Rana House.
Rosenzweig, S. (1978a). The Rosenzweig Picture Frustration (P-F) Study: Basic manual. St. Louis: Rana House.
Rosenzweig, S. (1978b). Adult form supplement to the basic manual of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. St. Louis: Rana House.
Rosenzweig, S. (1981). Adolescent form supplement to the basic manual of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. Rana House.
Rosenzweig, S. (1988). Revised norms for the Children’s Form of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study, with updated P-F reference list. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 326-328.
Rosenzweig, S. (2004). Rosenzweig Picture Frustration (P-F) Study. In W. E. Craighead & C. B. Nemeroff (3rd Eds.), The concise corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (pp. 835-837). New York: John Wiley & Sons.
.