مسیرهای دستیابی به شبکه‌ها، انجمن‌ها و منابع علمی روان‌شناختی

نوع مقاله : معرفی پایگاه‌های اطلاعاتی

نویسنده

مدیر داخلی فصلنامه

چکیده

انجمن بین‌المللی پژوهش در روان‌شناسی اقتصاد که در سال 1982 تأسیس شده است، محل ملاقات اشخاصی است که علاقه‌مند به حوزه‌های مشترک روان‌شناسی و علم اقتصاد هستند. گسترش جهانی اعضای این انجمن که بخش اعظم آن را روان‌شناسان و اقتصاددانان تشکیل می‌دهند، متخصصان مدیریت بازرگانی، بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده را نیز در بر می‌گیرد. همچنین اعضای انجمن شامل هر دو گروه استادان دانشگاه و اهالی فن بوده و ترغیب دانشجویان به منظور مشارکت در فعالیت‌های انجمن نیز همواره مد نظر قرار داده شده است. تعداد معدودی از اعضای انجمن به عنوان روان‌شناس اقتصادی و درگروه‌های روان‌شناسی اقتصاد دانشگاه‌ها یا مؤسسه‌های مرتبط با این حوزه، اشتغال به کار دارند. با این‌حال، اعمّ اعضا، صرفاً متخصصان تک‌رشته‌ای هستند که معتقدند رشته‌های مجاور، زمینه‌های قابل توجهی را برای فعالیت در حوزه‌های مورد علاقة آنها، در اختیار قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها