مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی