تنظیم هیجان و اختلالهای اضطرابی: مروری یکپارچه‌نگر

نوع مقاله : مروری بر پژوهش ها

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب