شیوه مستندسازی منابع در متون علمی (قسمت دوم)

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

برای دستیابی به یک زبان مشترک برای انتقال یافته‌های پژوهشی و جلوگیری از سرقت ادبی، در سطح جهان شیوه‌نامه‌های متفاوتی برحسب نوع رشته علمی انتشار یافته است. یکی از رایجترین این شیوه‌‌نامه‌ها به انجمن روانشناسی آمریکا تعلق دارد. این انجمن در سال 2001 میلادی، راهنمایی را منتشر کرده که بخشی از آن به چگونگی استناد به منابع اختصاص یافته است. در این راهنما، استناد به منابع به شیوه نویسنده ـ تاریخ است و به دو نوع کلی تقسیم می‌شود : استناد به منابع در داخل متن و ارائه فهرست منابع در پایان متن. در ادامة قسمت اول این بار به شیوه‌های متداول نگارش فهرست منابع در مقاله‌های پژوهشی پرداخته می‌شود. در نهایت در مورد لزوم تدوین یک شیوه‌نامه علمی در داخل کشور بر اساس ساختار زبان فارسی بحث می‌شود

کلیدواژه‌ها