تدارک یک فرایند به منظور برگردان مفهومی برنامه‌های روانی ـ تربیتی

نویسندگان

1 مرکز فرافرهنگی سلامت روانی سیدنی،استرالیا

2 بخش سلامت روانی بیمارستان سنت جورج و گروه خدمات بهداشتی سیدنی،استرالیا

3 مرکز سلامت بنکستون،سیدنی،استرالیا

چکیده

هدف این پژوهش، فراهم کردن یک فرایند برگردان مفهومی مواد روانی ـ تربیتی برای خانواده‌های واجد پیشینه‌های مختلف فرهنگی بود. افراد مبتلا به بیماریهای وخیم روانی و خانواده آنها از جامعه مهاجران عرب و چینی زبان، به عنوان گروههای نمونه انتخاب شدند. سپس یک برنامه روانی ـ تربیتی متداول همراه با دفترچه راهنمای آن ـ که برای خانواده‌های انگلیسی زبان تدارک شده بود با هدفهای این پژوهش منطبق شد. ترجمه مفهومی اطلاعات به زبانهای عربی و چینی توسط متخصصان بهداشت روانی دو زبانه در خلال اجرای برنامه‌های «چند خانواری» و فعالیتهای متداول بالینی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. پس از اتمام برنامه، خانواده‌هایی که در آموزشهای «چند خانواری» شرکت کرده بودند کاهش فشار ناشی از مراقبت از خویشاوند بیمار خود را گزارش دادند. تأیید این یافته‌ها مستلزم تکرار پژوهش با نمونه‌های گسترده‌تری است.

کلیدواژه‌ها