مقایسه سبک‌های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

5 استادیار دانشگاه آزاد واحد یزد

چکیده

نارسایی تنظیم هیجان‌ها از مشکلات بنیادین افراد مبتلا به اختلال‌های خلقی و اضطرابی است. سبک دلبستگی، که از کودکی در چهارچوب روابط مادر- کودک شکل می‌گیرد، تعیین‎کننده اصلی شیوه تنظیم هیجان‌هاست. شکل‌گیری نابهنجار سبک‌های دلبستگی، می‌تواند فرایند بهنجار تنظیم هیجان‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک‌های دلبستگی بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی بود. تعداد 224 نفر (87 افسرده، 64 مضطرب، 73 عادی) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. پس از تشخیص روان‎پزشکی نوع اختلال، از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا سیاهه دلبستگی بزرگسال (AAI ؛ بشارت، 1384، 2011) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان دادند که سبک دلبستگی غالب در بیماران افسرده، اجتنابی؛ در بیماران مضطرب، دوسوگرا و در افراد عادی، ایمن است. مقایسه سبک‌های دلبستگی بیماران و افراد عادی، احتمال تاثیرگذاری اختلال سبک‌های دلبستگی بر نارسایی تنظیم هیجان‌ها را تایید می‌کند. تفاوت سبک‌های دلبستگی بیماران افسرده و مضطرب نیز می‌تواند تفاوت در نوع نارسایی تنظیم هیجان‌ها را در این دو گروه توجیه کند.

کلیدواژه‌ها