تعداد مقالات: 726
126. حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت‌های جنسی و فرهنگی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 143-156

امید شکری؛ محمدنقی فراهانی؛ رضا کرمی‌نوری؛ علیرضا مرادی


127. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوش سیال کتل در دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 27-37

مرضیه رحمانی؛ حیدرعلی هومن؛ عمادالدین احمدی سرتختی


128. تحول مهارت‌های خودیاری در کودکان خردسال

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 355-362

فریده ترابی میلانی


129. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و بازآموزی اسنادی بر حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوش تحولی

دوره 8، شماره 31، بهار 1391، صفحه 247-255

محمد عاشوری؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ سیده سمیه جلیل آبکنار؛ جمال عاشوری


131. روابط بین اهداف پیشرفت، جو کلاس، توانایی و سودمندی ادراک شده در نوجوانان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 35-44

سارا ابراهیمی؛ شهلا پاکدامن؛ صفورا سپهری


132. دشواریهای بین فردی در نوجوانان:‌تفاوتهای جنسی و سنی

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 331-338

صادق تقی‌لو؛ امید شکری؛ سعید طولابی؛ علی تقوائی‌نیا


133. بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان

دوره 7، شماره 27، بهار 1390، صفحه 231-243

کامران گنجی؛ علی دلاور؛ رزیتا ذبیحی


134. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 137-146

محسن شکوهی یکتا؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند؛ سعید اکبری زردخانه


135. تعاملهای اجتماعی و رفتار تکراری کودکان درخودمانده و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 39-47

علی بهاری قره گوز؛ عباس حسن پور؛ شاهرخ امیری


137. فشار شغلی و بهزیستی عاطفی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 215-225

محترم نعمت طاوسی


138. تحلیل محتوای مجله های علمی-پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روشهای پژوهش

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 109-118

بهروز مهرام؛ عفت توانایی شاهرودی


139. آموزش مهارتهای زندگی برای کاهش افسردگی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 297-306

علی امیری برمکوهی


142. اثربخشی وسیله آموزشی سینا در کاهش خطاهای خواندن کودکان نارساخوان

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 343-353

علی بهاری قره‌گوز؛ مریم سیف نراقی


143. بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 245-252

علی زاده محمدی؛ علیرضا عابدی؛ مهدی خانجانی


145. اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 25-41

مهدی زارع؛ عبداالله شفیع آبادی؛ حسن پاشا شریفی؛ شکوه نوابی نژاد


146. ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 311-321

زهره صیادپور


147. سبکهای دلبستگی و مقابله با تنیدگی

دوره 3، شماره 11، بهار 1386، صفحه 225-235

محمدعلی بشارت؛ بهزاد شالچی


149. عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلی استادان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 285-297

عبدالحمید شکیب؛ علیرضا رجایی


150. اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 111-120

غلامرضا رجبی؛ زهرا نادری