تعداد مقالات: 748
226. سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1385، صفحه 299-318

محمد تقی دلخموش


227. شبکه‌های عصبی مصنوعی : مدلی برای پیش‌بینی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 307-321

حسین پور شهریار؛ کاظم طباطبایی؛ محمدکریم خداپناهی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ ثریا خفری


229. بازآموزی سبک اسنادی و رضایت زناشویی در زوجهای ایرانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 329-336

مرضیه السادات قریشیان؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ حسین مولوی


231. ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 355-365

سوسن رحیم زاده؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ صمصام سمیعی کرانی؛ علی ‌ زاده محمدی


232. ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 363-371

محمد رجبی؛ علی‌اکبر صارمی؛ محمد‌حسین بیاضی


233. اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب‌دیده از سرپرستی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 371-381

شیوا زارع‌زاده خیبری؛ پروین رفیعی‌نیا؛ سیدمحسن اصغری‌نکاح


234. سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396، صفحه 375-382

شهرام وزیری؛ افسانه لطفی-عظیمی


235. نقش ارزش های فرهنگی ازدواج و تفاوت‌های جنسی در انتخاب همسر

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 377-388

هاشم جبرئیلی؛ علی زاده محمدی؛ محمود حیدری


236. اثربخشی گروه‌درمانی تعاملی و روان ‎نمایشگری بر جهت‌گیری هویت دختران نوجوان با پریشانی روان‎ شناختی

دوره 15، شماره 60، تابستان 1398، صفحه 379-390

نیکتا برومندیان؛ نوراله محمّدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی


237. رابطه معنویت و نظم‌جویی شناختی هیجان

دوره 12، شماره 48، تابستان 1395، صفحه 385-377

بهرام جوکار؛ فاطمه کمالی


239. کنش‌های اجرایی در کودکان پایۀ اول ابتدایی با و بدون تجربۀ پیش‌دبستان

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 405-418

فاطمه نجاتی؛ زهرا هاشمی؛ مهناز اخوان تفتی


240. سبکهای شوخ طبعی و پنج رگه شخصیت

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388

حسین زارع؛ محمود کمالی زارچ؛ فاطمه رضایی نسب


241. ارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 47-60

عادله صمیمی؛ علی مظاهری؛ محمود حیدری


242. آیا مدل اندازه‏ گیری راش برای همطرازسازی آزمونها کاربرد دارد؟

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 50-67

رسول صادقی؛ جیم توگنولینی


243. اثربخشی برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‏‌آموزان ناشنوا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 51-60

سکینه سلطانی کوهبنانی؛ پرویز شریفی‌درآمدی


244. نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 53-62

نگین ناصری تفتی؛ شهلا پاکدامن؛ علی عسگری


245. تفاوتهای جنس، سن و وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 53-67

راضیه نصیرزاده؛ مسعود حسین چاری


246. رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب

دوره 3، شماره 9، پاییز 1385، صفحه 53-61

مریم ضیایی؛ شعله امیری


247. سهم امید و انتظار درمان در احساس بهبود مراجعان

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 53-61

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ شکوه‌سادات محمدی


249. رابطه دلبستگی مادر-کودک و ویژگیهای روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 55-66

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی؛ مهسا جباری


250. شیوه مستندسازی منابع در متون علمی (قسمت اول)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1384، صفحه 55-58

زهره مجدآبادی فراهانی