تعداد مقالات: 786
1. رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 1-9

مهرناز شهر آرای؛ ولی‌الله فرزاد؛ علی رضا زارعی


2. برجاماندگی اختلال واکنشی دلبستگی در نوجوانی

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 1-10

شهلا پاکدامن


3. تحول مفاهیم اخلاقی و دیگردوستی در دانش‌آموزان دوره راهنمایی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 1-13

پریرخ دادستان؛ معصومه پورمحمدرضا تجریشی


4. جدایی روان شناختی از والدین و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش درباره تفاوت های جنسی و فرهنگی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 1-19

پریرخ دادستان؛ محسن حق بین؛ سعیده بزازیان؛ محمدرضا حسنزاده توکلی


6. ارتباط بین باورها و نشانه‌های اختلالهای خوردن

دوره 4، شماره 13، پاییز 1386، صفحه 3-12

سمیه بابائی؛ محمدکریم خداپناهی؛ بهرام صالح صدقپور


8. پیش‌بینی شاخص‌های دلبستگی فرزندان براساس شاخص‌های دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1395، صفحه 3-12

محمدعلی بشارت؛ آرزو جباری؛ مهسا سعادتی


9. روابط موضوعی و مکانیزم‌های دفاعی در اضطراب اجتماعی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 3-14

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌الله فراهانی؛ نیما قربانی


10. ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 3-16

زهره سلیمانی؛ الهه حجازی


13. کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش بستانی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1391، صفحه 5-13

محمد‌کریم خداپناهی؛ سعید قنبری؛ حسین نادعلی؛ پریسا سید موسوی


14. محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1390، صفحه 5-28

محمد تقی دلخموش؛ مهرناز احمدی مبارکه


16. پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 7-26

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


17. کمال گرایی و سبکهای مقابله با تنیدگی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 7-17

محمد علی بشارت؛ حسین نادعلی؛ عذرا زبر دست؛ مریم صالحی


18. اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر تعامل والد-کودک

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 14-3

محسن شکوهی‌یکتا؛ علی شریفی؛ نگین معتمد‌یگانه


19. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


20. خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 89-100

غلامعلی افروز؛ فرزانه معتمدی


21. شکل‌گیری عملیات طبقه‌بندی در دانش‌آموزان دورة راهنمایی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 91-101

پریرخ دادستان؛ جمیله کلانتری خاندانی


24. ویژگی‌های مختص به فرهنگ در ارزش های ایرانیان: بررسی در سه نموه از سه نسل

دوره 9، شماره 34، زمستان 1391، صفحه 107-127

محمدتقی دلخموش؛ مهرناز احمدی‌مبارکه


25. نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 107-120

امیرعباس فاتحی دهاقانی؛ فریده یوسفی