موضوعات = روان شناسی دین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دین‌داری و امید: نقش واسطه‌ای صبر

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 435-444

زهرا مرحمتی؛ فرهاد خرمائی