موضوعات = روان شناسی شخصیت
تعداد مقالات: 6
1. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسطه ای حرمت خود

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


2. روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 321-332

منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی


4. نقش ابعاد هویت در حرمت خود و بهزیستی روان‎ شناختی در بزرگسالی نوظهور

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 225-236

ندا فلسفی؛ محترم نعمت‌ طاوسی


5. نقش معنا، صلح و ایمان در ابعاد کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 237-248

مهرنوش حمزه‌لوئیان؛ محمدعلی بشارت؛ عباس رحیمی‌نژاد؛ هادی زمانیان؛ حجت‌اله فراهانی